Disclaimer

Disclaimer Huisartsenpraktijk C.J. Oele, Zaandam.

Het samenstellen van de internetpagina’s van Huisartsenpraktijk C.J. Oele gebeurt met grote zorg.
Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina’s is terechtgekomen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Huisartsenpraktijk C.J. Oele of haar
medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Veiligheid en privacy

Alle gegevens van persoonlijke aard die u, de gebruiker, aan ons verstrekt zullen door de medewerkers van Huisartsenpraktijk C.J. Oele met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid worden behandeld.
Aangezien via het internet niet te allen tijde veilig informatie verstuurd kan worden, aanvaarden Huisartsenpraktijk C.J. Oele of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.
Huisartsenpraktijk C.J. Oele behoudt zich het recht voor om de inhoud van de internetpagina’s en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.
Met het gebruik van de internetpagina’s van Huisartsenpraktijk C.J. Oele verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina’s bij de gebruiker ligt.